...

DLACZEGO POWINNAŚ JE ROZWIJAĆ?

Jesteś swoim najgorszym krytykiem

Prawda jest taka, że większość z nas jest dla siebie bardzo krytyczna. Jeśli popełniamy w życiu jakiś błąd, zazwyczaj z automatu mamy skłonność do skarcenia Siebie. Ten bardzo negatywny styl myślenia  generuje trudne emocje i problemy ze zdrowiem psychicznym. Jeśli pozostajesz w cyklu samokrytycznymu, to każdy napotkany problem aktywuje twój system wykrywania zagrożeń i uruchamia lęk, gniew czy przygnębienie. Wtedy często automatycznie używamy samokrytyki za to, że takie uczucia się w nas pojawiają, że nie potrafimy radzić sobie w inny sposób. I w ten sposób cykl się zamyka i ciągle powtarza. 

Zostań swoim najlepszym przyjacielem

Rozwiązaniem dla takiej sytuacji jest samowspółczucie. To przeciwieństwo samokrytyki. Osoby u których wewnętrzny krytyk jest obecny na co dzień w szczególności powinny nauczyć się okazywać sobie współczucie. Rozumiem, że może to nie być łatwe dla osoby, która całe życie uruchamiała wewnętrznego krytyka w odpowiedzi na niepowodzenia. Pewnie wydaje Ci się niemożliwe, albo bardzo trudne traktowanie Siebie z łagodnością i rozmawianie z samą Sobą w życzliwy i troskliwy sposób. Dlatego też stworzyłam zeszyt ćwiczeń, który pomoże Tobie rozwijać tę umiejętność.  

Czy samowspółczucie może Ci pomóc?

Jeśli, chociaż na jedno z pytań odpowiedziałaś - TAK, to warto abyś nauczyła się w jaki sposób możesz okazywać sobie współczucie.

NAUCZ SIĘ JAK MOŻESZ :

  • Rozumieć swoje emocje

    Współczucie dla siebie to praktyka dobrej woli, a nie dobrych uczuć. Dlatego też ćwiczenia te nie służą tłumieniu uczuć, aby poczuć się lepiej. Tłumienie czy walczenie z nieprzyjemnymi emocjami prawdopodobnie tylko pogorszy Twój stan.

  • Akceptować trudne stany emocjonalne

    Współczucie dla siebie oznacza świadomą akceptację tego, iż chwila jest trudna i bolesna i w odpowiedzi na tą sytuację obejmujemy się z życzliwością i troską, pamiętając o tym, że trudne sytuacje są częścią doświadczenia każdego człowieka na świecie.

  • Okazywać sobie życzliwość i troskę

    Takie działanie pozwala nam utrzymywać się w miłości i życzliwości w stosunku do siebie. Ofiarowując sobie w ten sposób wsparcie i komfort potrzebne do zniesienia bólu, a także zapewniając optymalne warunki do rozwoju i transformacji.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.