...

Pobierz ankietę dotyczącą negatywnych doświadczeń z dzieciństwa.

Pobierz i wypełnij przed spotkaniem ankietę. Pamiętaj, że nikomu nie musisz mówić o swoim wyniku. Nie będę tego oczekiwała również na warsztacie. Wynik jest istotny dla Ciebie do dalszej pracy warsztatowej.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.