...

Ćwiczenie SPOTKANIE

Zapraszam Ciebie na wspólne ćwiczenie, podczas którego spotkasz się ze swoją młodszą wersją siebie aby ofiarować jej to czego wtedy nie otrzymała, a bardzo tego potrzebowała.

To ćwiczenie, które możesz powtarzać dowolną ilość razy. Jeśli czujesz taką potrzebę, możesz kilka razy wracać do tej samej sytuacji lub za każdym razem przeprogramowywać inne wspomnienie.  Rób to co czujesz, że jest dla Ciebie najlepsze.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.