...

Ćwiczenie BEZPIECZNE MIEJSCE

Zapraszam Ciebie na wspólne ćwiczenie rozwijające samowspółczucie.

Nie wiesz po co masz rozwijać samowspółczucie?

Badania z ostatnich 10 lat konsekwentnie pokazują, że bycie bardziej współczującym dla siebie zwiększa naszą inteligencję emocjonalną, odporność oraz ogólne szczęście. Zmniejsza lęk, depresję, strach oraz poczucie wstydu. Ponadto, kiedy nauczymy się okazywać sobie więcej współczucia, rzadziej będziemy szukać u innych potwierdzenia swojej wartości.

Brzmi nieźle?

Abyś mogła rozwijać samowspółczucie, nagrałam dla Ciebie ćwiczenie, dzięki któremu przy mojej pomocy możesz zacząć uczyć się okazywać sobie współczucie.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.